A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Team building

Priporočen slovenski izraz:

oblikovanje ekipe, izgradnja ekipe

Dopustni slovenski prevod:

oblikovanje moštva, izgradnja moštva; oblikovanje tima, oblikovanje moštva

Neprimerni slovenski prevod:

oblikovanje skupine

Opredelitev:

Oblikovanje ekipe je dejavnost, ki omogoči članom skupine z ekipnim načinom dela zastaviti cilje, razviti pozitivna medosebna razmerja in razjasniti vloge ter odgovornosti vsakega člana ekipe.