O reviji

Dynamic Relationships Management Journal je mednarodna strokovna revija, ki je izdana dvakrat letno. Vsebuje različne raziskovalne članeke in analize akademikov in praktikov ter perspektive o managementu odnosov in drugih organizacijskih temah. Osredotoča se na vodenje, organizacijo, korporativno upravljanje in sorodna področja (med drugim tudi organizacijsko vedenje, upravljanje s človeškimi viri, sociologijo, organizacijsko psihologijo, industrijsko ekonomijo, itd.), pri čemer daje ključen poudarek na razvoj, ohranjanje in izboljševanje dinamičnih odnosov, povezav, interakcij, vzorcev vedenja, struktur in mrež v družbenih subjektih, kot so podjetja, neprofitne organizacije in enote javne uprave, znotraj in zunaj meja posameznih entitet. Glavni poudarek je na formalnih in neformalnih odnosih, strukturah in procesih znotraj in med posameznimi, skupinskimi in organizacijskimi ravnmi.

Članki DRMJ testirajo in dopolnjujejo teorijo ter prispevajo k upravljanju in organizaciji s pomočjo različnih empiričnih metod (npr. kvantitativne, kvalitativne, terenske in laboratorijske raziskave, meta-analitične raziskave in različne kombinacije prej omenjenih metod). V reviji so objavljeni tradicionalni akademski raziskovani članki, študije primerov, pregledi literature, metodološki dosežki, pristopi k poučevanju, učenju in razvoju managementa, pa tudi pogovori s pomembnimi vodstvenimi delavci in znanstveniki.

Pojasnilo

Odgovornost za (1) točnost podatkov, (2) verodostojnost znanstvenih ugotovitev ali opazovanj (3) izražanja znanstvenih in drugegih mnenj in (4) katerih koli drugih podatkov, objavljenih v reviji, je v domeni avtorja. Revija, njegovi lastniki, založniki, uredniki, pregledovalci in osebje za slednje ne prevzemajo odgovornosti.

Informacije za bralce

Dynamic Relationships Management Journal (ISSN 2232-5867 – tiskana različica in ISSN 2350-367X – spletna različica, ki je na voljo v celoti na naslovu http://www.sam-d.si/Drmj-Home.aspx v dveh izdajah na leto. Za naročanje natisnjene različice se obrnite na matej.cerne@ef.uni-lj.si.