A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Income per employee

Priporočen slovenski izraz:

dohodek na zaposlenca

Dopustni slovenski prevod:

dohodek na delavca

Opredelitev:

Dohodek na zaposlenca je dohodek, merjen z vloženim delom (npr. s številom ur dela zaposlencev).