A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Product organization

Priporočen slovenski izraz:

organizacija združbe po skupinah poslovnih učinkov

Dopustni slovenski prevod:

produktna organizacija

Opredelitev:

Organizacija združbe po poslovnih učinkih je organizacija, pri kateri je delitev združbe na prvi organizacijski ravni po poslovnih enotah, ki ustvarjajo njim lastne skupine poslovnih učinkov (proizvodov in storitev).