A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality management

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje s kakovostjo, ravnateljevanje kakovosti

Dopustni slovenski prevod:

management kakovosti, menedžment kakovosti

Neprimerni slovenski prevod:

vodenje kakovosti (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);upravljanje kakovosti

Opredelitev:

Ravnanje s kakovostjo ali ravnateljevanje področja kakovosti je zagotavljanje doseganja zahtev združbe v zvezi s kakovostjo; je usklajevanje dejavnosti in drugih razmerij ter odločanje, povezano z doseganjem kakovosti.