A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality system manager

Priporočen slovenski izraz:

ravnatelj sistema kakovosti, ravnalec s sistemom kakovosti

Dopustni slovenski prevod:

manager sistema kakovosti, menedžer sistema kakovosti, skrbnik sistema kakovosti

Opredelitev:

Ravnatelj sistema kakovosti v združbi je zaposlenec s pooblastili ter odgovornostjo za delovanje in razvoj sistema ravnanja s kakovostjo.