A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Deliverable

Priporočen slovenski izraz:

Dosežek, rezultat, učinek

Dopustni slovenski prevod:

Proizvod, storitev

Opredelitev:

Dosežek ali učinek projekta je ustvarjeni proizvod ali opravljena storitev, npr. nov proizvajalni obrat, nova organizacija podjetja ipd.