A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Board of directors

Priporočen slovenski izraz:

Upravni odbor, usmerjevalni odbor

Opredelitev:

Upravni odbor je upravljavski organ, ki usmerja in nadzoruje poslovanje podjetja s strateškega vidika. Sestavljajo ga izvršilni in neizvršilni člani, ki jih imenuje zbor delničarjev na predlog predsednika upravnega odbora. Upravnemu odboru predseduje predsednik, ki je pogosto tudi glavni ravnatelj.

Uporaba v stavku:

Primer 1: Being able to keep the board of directors happy goes a long way to having a long career in any organization.

Primer 2: Tomorrow, I would have to go in front of the board of directors and tell them why I was not moving forward in the company.

Primer 3: The board of directors requested that our middle management coordinate a presentation of our new marketing strategy to increase next quarter's profit.