A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project customer

Priporočen slovenski izraz:

(zunanji) naročnik projekta, združba naročnika projekta

Dopustni slovenski prevod:

lastnik projekta, investitor, naložbenik

Neprimerni slovenski prevod:

odjemalec, kupec

Opredelitev:

Naročnik projekta je nosilec projekta, ki naroča učinke projekta, usmerja in nadzira izvedbo projekta ter pokriva stroške projekta.