Board of SAM

Executive committee

 

President: prof. Jože Kropivšek, PhD

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Jamikarjeva 101, 1000 Ljubljana

e-mail:  joze.kropivsek@bf.uni-lj.si

 

Member: prof. Matej Černe, PhD

Faculty of Economics, University of Ljubljana, Kardeljeva pl. 17,1000 Ljubljana

e-mail: matej.cerne@ef.uni-lj.si 

 

Member: prof. Nina Tomaževič, PhD

Faculty of Administration, University of Ljubljana, Gosarjeva 5, 1000 Ljubljana

e-mail: nina.tomazevic@fu.uni-lj.si

 

Member: Rebeka Žgalin Koncilja

Faculty of Economics, University of Ljubljana, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-mail: rebeka.koncilja@ef.uni-lj.si

 

Member: prof. Polona Šprajc, PhD

Faculty of Organizational Sciences, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Slovenija

e-mail: polona.sprajc@um.si

 

 

Supervisory board

President: prof. Vojko Toman, PhD

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

e-mail: vojko.toman@siol.net

 

Member: prof. Milena Alič, PhD

ALZIT d.o.o., Murave 16, 4223 Poljane nad Škofljo Loko

e-mail: milena.alic@siol.net

 

Member: prof. Borut Rusjan, PhD

Faculty of Economics, University of Ljubljana, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana

e-mail: borut.rusjan@ef.uni-lj.si