Vabilo k oddaji člankov

BREZPLAČNO DOSTOPNA REVIJA

Dynamic Relationships Management Journal

Preveri zadnjo številko revije

 

 

VABILO K ODDAJI ČLANKOV

 

Revija Dynamic Relationships Management Journal (DRMJ) vabi nove avtorje, ki bi s svojimi deli prispevali k ustvarjanju novih številk revije.

 

Dynamic Relationships Management Journal je mednarodna akademska revija, ki je izdana dvakrat letno. Vsebuje različne raziskovalne članeke in analize akademikov in praktikov ter perspektive o managementu odnosov in drugih organizacijskih temah. Osredotoča se na vodenje, organizacijo, korporativno upravljanje in sorodna področja (med drugim tudi organizacijsko vedenje, upravljanje s človeškimi viri, sociologijo, organizacijsko psihologijo, industrijsko ekonomijo, itd.), pri čemer daje ključen poudarek na razvoj, ohranjanje in izboljševanje dinamičnih odnosov, povezav, interakcij, vzorcev vedenja, struktur in mrež v družbenih subjektih, kot so podjetja, neprofitne organizacije in enote javne uprave, znotraj in zunaj meja posameznih entitet. Glavni poudarek je na formalnih in neformalnih odnosih, strukturah in procesih znotraj in med posameznimi, skupinskimi in organizacijskimi ravni. Revija DRMJ je dostopna v tiskani in elektronski verziji na: http://sam-d.si/revija/about-the-journal/.

DRMJ je indeksiran in vključen v Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichsweb, norveške socialne podatkovne storitve (NSD), Google Scholar in Scopus. Vsak članek v DRMJ-ju je podpisan z lastno DOI številko.

Vabimo vas, da nam pošljete prispevek preko e-pošte glavnemu uredniku (matej.cerne@ef.uni-lj.si). Na http://sam-d.si/revija/about-the-journal/ boste našli podrobno predstavitev ciljev in področij uporabe DRMJ, seznam mednarodnih članov uredniškega odbora in celostna navodila za avtorje. V primeru, da je prispevek odobren, bo podvržen dvoreznemu slepemu pregledu revije in bo objavljen v najbližji prihodnji izdaji. Za predložitev in objavo prispevkov ni pristojbine.

 

Veselimo se, da boste z nami soustvarjali revijo!

 

Lep pozdrav,

 

Matej Černe
Glavni urednik
Jože Kropivšek
Predsednik Slovenske akademije za management