Uredniki in uredniški odbor

Glavni in odgovorni urednik
  • Matej Černe, School of Economics and Business, University of Ljubljana, Slovenia, e-mail: matej.cerne@ef.uni-lj.si, personal web page (clik link)
Sourednik
Pridruženi uredniki
Člani uredniškega odbora