THE INTERACTION BETWEEN INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND MODE OF WORK IN PREDICTING RESILIENCE AND JOB SATISFACTION

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2021.v10n02a05

Povzetek:

Organizacije so v času pandemije COVID‐19 iskale nove načine, kako prilagoditi ureditev dela in vpeljati različne pojavne oblike dela (npr. hibridno delo, delo na daljavo) ter ob tem ohraniti zado‐ voljstvo svojih zaposlenih. Ta članek je raziskal razmerje med osebnostnimi karakteristikami za‐ poslenih in njihovimi vplivi na trdoživost zaposlenih in zadovoljstvo pri delu. Študija je prav tako raziskala ali se ta razmerja razlikujejo v različnih pojavnih oblikah dela. Izsledki raziskave so pomembni za managerje, saj jim pomagajo razumeti povezavo med individualnimi karakteristikami zaposlenih in rezultati pri delu v okviru določene pojavne oblike dela.

Strani:

67‐82