Program posvetovanja

V nadaljevanju je predstavljen preliminarni program posvetovanja (možne so manjše spremembe):

8:30 – 9.00 (Lila dvorana)

Registracija udeležencev

 

9.00 – 9.30 (Lila dvorana)

Otvoritev posveta

Aleša Saša Sitar, predsednica programsko-organizacijskega odbora

Čater Tomaž, predsednik SAM

Metka Tekavčič, dekanja EF UL

Šprajc Polona, prodekanja FOV UM

 

9.30 – 11.30 (Lila dvorana)

(usmerjevalka Aleša Saša Sitar)

Uvodni predstavitvi:

Matej Golob

AGILNA ORGANIZACIJA – STANJE V SLOVENIJI

in

Laura Klančnik

AGILNA TRANSFORMACIJA V PODJETJU BSH

Jure Kovač, Brigita Gajšek

OPREDELITEV IN RAZSEŽNOSTI AGILNE ZDRUŽBE

Goran Čelesnik, Damijan Mumel, Igor Vrečko

REŠEVANJE PODJETIJ V POSLOVNI KRIZI: KRIZNI AGILNI PROJEKTNI MANAGEMENT

Polona Šprajc, Iztok Podbregar

VIDIKI IZGORELOSTI V SODOBNI ORGANIZACIJI

Simon Colnar, Vlado Dimovski, Sandra Penger, Jana Žnidaršič, Barbara Grah

STARAJOČA SE DELOVNA SILA IN AGILNOST ORGANIZACIJ

 

11.30 – 12.00

Odmor

 

12.00 – 13.30 (Lila dvorana)

(usmerjevalka Nina Tomaževič)

Borut Bratina, Dušan Jovanovič

DIGITALIZACIJA V PRAVU DRUŽB

Tatjana Fink, Laura Fink

EFQM MODEL ODLIČNOSTI IN AGILNOST

Zdenka Sušec

AGILNA ŠOLA: VPELJEVANJE SODOBNIH METOD POUKA ZA RAZVIJANJE VEŠČIN 21. STOLETJA

Alen Stanišić

VPELJAVA AGILNIH METOD V NLB D.D.

Gašper Prevodnik

ZAKAJ JE »OVERPRODUCTION« V STORITVENEM SEKTORJU NAJVEČJA OVIRA DOSEGANJA AGILNOSTI?

Aleša Saša Sitar

UČENJE V AGILNIH ZDRUŽBAH

 

13.30 – 14.30

Skupno kosilo udeležencev posveta

 

14.30 – 16.00 (Lila dvorana)

(usmerjevalec Blaž Zupan)

Janja Zupančič

AGILNOST – MODUS OPERANDI SODOBNE ŠOLE

Melita Balas Rant, Brigita Gramc, Laura Trost, Maja Urankar

AGILNOST ZDRUŽBE KOT ODRAZ OSEBNE IN ORGANIZACIJSKE EVOLUCIJE: RAZISKAVA O VPLIVU OSEBNE ZRELOSTI NA PREFERENCE PRI ORGANIZIRANJU ZDRUŽBE

Anže Preša, Karolina Rakovec, Petra Rozman, Miha Murn, Nuša Rešetič

PREGLED KLJUČNIH ZNANSTVENIH OBJAV S PODROČJA AGILNIH ORGANIZACIJ

Ajda Kovač, Anita Rangus, Nika Drobnič, Luka Markovič

ZNAČILNOSTI AGILNIH POSAMEZNIKOV, TIMOV IN ORGANIZACIJ

Gašper Grad, Ula Kočevar, Karmen Krvina, Katja Šajna, Florijan Ropert

KAKO LAHKO STARŠEVSKI PRITISK OBLIKUJE KARIERNA PRIČAKOVANJA SLOVENSKIH IN JUŽNOKOREJSKIH ŠTUDENTOV

Laura Fink

UČNA AGILNOST – KLJUČNA KOMPETENCA PRIHODNOSTI

 

16.00 (Lila dvorana)

Zaključek posveta: ugotovitve razprave in program za naslednji posvet