Vključevanje zaposlenih v procese odločanja

Avtor(ji):

Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti vključenost zaposlenih v Sloveniji v procese odločanja v organizacijah. Za potrebe raziskave se je prevzel koncept odločanja zaposlenih na delovnem mestu, kot ga je opredelila agencija Eurofound, ki odločanje zaposlenih razdeli na dve vrsti: samostojno presojanje pri izvajanju nalog in sodelovanje pri odločitvah, ki vplivajo na širše zadeve organizacije. S pomočjo raziskave, ki je bila opravljena v Sloveniji, smo pridobili 211 odgovorov zaposlenih, prav tako pa smo opravili en ekspertni intervju. Ugotovljeno je, da so moški bolj vključeni v procese odločanja kot ženske in da je najbolj izključen starostni razred od 20 do 29 let. Prav tako je ugotovljeno, da so tisti, ki imajo končano specializacijo, magisterij ali doktorat, manj vključeni v procese odločanja, kot je bilo sprva pričakovano. Na podlagi rezultatov ankete in ekspertnega intervjuja priporočamo, da se organizacije osredotočijo na uporabo agilnih načel in vrednot za vključevanje zaposlenih v procese odločanja ter tako dosežejo večjo produktivnost zaposlenih in boljše rezultate.

Prenos PDF članka

Strani:

5-14