Vabilo k oddaji člankov

Izzivi Managementu

VABILO K ODDAJI ČLANKOV

Revija Izzivi Managementu (IM) vabi avtorje, soustvarjalce prihodnjih številk k sodelovanju.

Revija Izzivi managementu je namenjena izboljšanju in razvoju slovenskega managementa. Zanimiva in koristna je ter bo za sedanje kot nove/prihodnje managerje na različnih ravneh, pa tudi vse druge, ki so z dejavnostjo managementa kakorkoli povezani. Je znanstveno-strokovna revija, ki želi prispevati k razvijanju pretoka sporočil med teorijo in prakso managementa (ravnateljevanja), ter je edina v slovenskem prostoru, ki ponuja celovit in aktualen vpogled v teoretična in praktična spoznanja.

Svoj namen bo dosegla s prikazovanjem primerov dobre (in slabe) prakse managementa podjetij, zavodov, državne uprave in vseh drugih združb ter z objavljanjem teoretičnih spoznanj managementa kot uporabne vede s poudarkom na njihovem prenosu v praktično uporabo. Revija predstavlja ter razvija odprt prostor dialoga med teoretiki in praktiki na omenjenem področju. Ključni cilj je omogočiti hitrejši in uspešnejši prenos tako teoretičnih kot praktičnih spoznanj v prakso.

Revija Izzivi managementu je dostopna v tiskani in elektronski verziji na: http://sam-d.si/kategorija_revije/izzivi-managementu/.

Vabimo vas, da nam posredujete prispevek ali z uporabo obrazca na naši spletni strani http://sam-d.si/prijava/) ali pa pošljete elektronsko sporočilo glavni urednici revije na naslov lidija.breznik@ef.uni-lj.si. Na http://sam-d.si/revija/o-reviji/ boste našli še dodatne informacije o reviji.

Roki za oddajo prispevkov so:

  • 30. november za februarsko številko,
  • 30. junij za oktobrsko številko.

Veselimo se, da boste z nami soustvarjali revijo ter s tem prispevali k razvoju teorije in prakse managementa.

Lep pozdrav,

doc. dr. Lidija Breznik
Glavna urednica revije Izzivi managementu