THROUGH SELF-LEADERSHIP AND FOLLOWERSHIP TO SHARED LEADERSHIP: A PARADIGM FOR EFFECTIVE VIRTUAL TEAMWORKING

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Clanek 5)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a05

Povzetek:

Vodenje in sledilstvo sta ključnega pomena za uspešnost podjetja, zato ju je pomembno razumeti in poiskati optimalno interakcijo med vodjo in sledilcem, ki jo je treba izvajati v organizaciji. Razumevanje teh konceptov je ključno, saj pomagajo povečati produktivnost podjetja in uspeh pri doseganju njegovih ciljev. Ta članek raziskuje povezavo med deljenim vodenjem, vodenjem samega sebe in sledenjem ter trdi, da je njihova praksa ključnega pomena za uspeh virtualnih skupin. Predstavljeni teoretični okvir je podprt s praktičnimi študijskimi primeri; EY Slovenija, Haier & Soldev in The Hershey Study. Predlogi za nadaljnje raziskovanje, ki izhajajo iz študij primerov, se nanašajo na dve temi. Prvi predlog govori o tem, kako samo‐vodenje prevzame tisti, ki prakticira učinkovito spremljanje, drugi pa o tem, kako deljeni stil vodenja pozitivno vpliva na izgradnjo zaupanja in spodbujanje občutka lastništva zaposlenih. S to teorijo lahko organizacije krmarijo z izzivi sodobnega delovnega mesta in posledično izboljšajo svojo uspešnost, produktivnost in zadovoljstvo pri delu. V nadaljevanju predstavljamo model, ki prikazuje vpliv samo‐vodenja na učinkovito spremljanje, poudarjamo pa tudi prednosti implementacije deljenega vodenja, zlasti v kontekstu digitalnega dela, ter razpravljamo o vplivu samo‐vodenja, samozavedanja in samoučinkovitosti, pri implementaciji in izvajanju deljenega vodenja znotraj organizacije, ki deluje virtualno.

Strani:

73‐86