THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN RETAINING TALENT: EMPIRICAL ANALYSIS OF YOUTH IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Full paper pdf: DRMJ.2019.v08n01a03

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a03

Povzetek:

Raziskava preučuje intenzivnost pojava bega možganov na področju Republike Severne Makedonije. Osredotoča se tako pozitivne kot negativne učinke pojava ter njegove vplive na razvoj kadrovskega managementa, ki je eden ključnih področij v vsaki organizaciji. Raziskava, ki vključuje 1400 sodelujočih iz ciljne skupine mladih, starih med 15 in 29 leti, se osredotoča na stopnjo prisotnosti tega pojava v Makedoniji; na lastnosti posameznikov, ki se odločajo za odhod iz države; na razloge za odhod v tujino; na ukrepe kadrovskih oddelkov za preprečevanje bega možganov ter ukrepe, s katerimi spodbujajo posameznike k vrnitvi v domovino. Omenjene dejavnike so avtorji analizirali na podlagi dodatne raziskave, ki je bila opravljena med 10 vodji kadrovskih oddelkov v večjih makedonskih podjetjih. Zaradi bega možganov je Republika Severna Makedonija izpostavljena resnim izgubam, ki bi lahko vplivale na znižanje človeškega kapitala in gospodarske rasti države. Različne politike in ukrepi kadrovskih oddelkov na področju privabljanja, zadržanja in vračanja zaposlenih v domovino so še v procesu razvijanja ter posledično pod velikim vplivom oteževalnih gospodarskih in političnih dejavnikov znotraj države. 

Strani:

29-39