Izzivi managementu

Predstavljamo vam spletno revijo:

 

 

Prva številka je izšla februarja 2009.