INTER‐ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS MANAGEMENT AS A KNOWLEDGE STRATEGY: A SIMULATION APPROACH

PDF: DRMJ.2020.v09n02a01

DOI:

10.17708/DRMJ.2020.v09n02a01

Avtor(ji):

Povzetek:

Podjetja od svojih poslovnih partnerjev pridobivajo različna znanja, ki služijo kot izhodišče za različne inovacije. Ali bo podjetje pridobljeno znanje učinkovito in uspešno uporabilo je odvisno od števila, moči in neposrednosti povezav med podjetjem in različnimi poslovnimi partnerji. Raziskava temelji na modelu agenta ter teoriji organizacijske krivulje učenja. Slednja dokazuje, da je učinkovitost uporabe znanja v organizaciji možno uravnavati preko strukturnih dejavnikov prej omenjenih povezav med podjetji. Močne medorganizacijske povezave namreč znižujejo učinkovitost uporabe znanja; to pomeni, da se raven znanja v podjetju zmanjša v primeru močnih povezav z določenim podjetjem ter hkrati šibkimi povezavami s preostalimi podjetji. Nadalje, število neposrednih povezav dolgoročno povečuje raznolikost znanja v podjetju. Kumulativni učinek moči in neposrednost povezav na znanje se razlikuje glede na vrsto povezav med podjetji. Pri naključnih povezavah se povprečni učinek zmanjšanja znanja ublaži z visoko sposobnostjo vsrkanja znanja, medtem ko se učinek zmanjšanja okrepi v omrežju brez obsega. Avtorji v prispevku predstavijo strategijo, ki služi kot izhodišče za podjetja pri načrtovanju njihovega trajnostno učinkovitega kopičenja znanja. 

Strani:

5-18