HOW DIGITALIZATION CHANGES THE WORKPLACE

Full paper pdf: DRMJ.2019.v08n01a01

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a01

Povzetek:

Prispevek preučuje vplive digitalizacije na delovna mesta. Digitalizacija spreminja organizacije že od odkritja interneta naprej. Dandanes je namreč poslovanje in osebno življenje brez tehnologije skoraj nepredstavljivo. Digitalizacija je za organizacije prinesla tako izzive kot priložnosti. Večina obstoječih študij se osredotoča na vplive digitalizacije na uspešnost poslovanja in produktivnost delavcev. V nasprotju z njimi ta članek preučuje vpliv digitalizacije na tri do sedaj manj raziskana področja, in sicer: zadovoljstvo pri delu, ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter avtonomijo zaposlenih. Avtorji predpostavljajo, da digitalizacija pozitivno vpliva na zadovoljstvo pri delu, zamegli ravnotežje med delom in zasebnim življenjem ter spodbuja večjo avtonomijo zaposlenih. Raziskava temelji na 98 odgovorih zaposlenih iz različnih panog in disciplin. Odgovori so bili zbrani s pomočjo spletne ankete. Podatki so bili analizirani s t‐testi za en vzorec. S pomočjo slednjih so bile potrjene vse tri hipoteze. Ugotovitve iz raziskave lahko menedžerjem pomagajo bolje razumeti pomen in tudi same vplive digitalizacije. Ker digitalizacija na delovnem mestu prinaša izzive in tudi priložnosti, je pomembno, da jih menedžerji popolnoma razumejo; na ta način lahko odpravijo tveganja in/ali povečajo ugodne učinke.

Strani:

3-12