FOUNDING LEADERS’ PHILANTHROPIC TRANSITION FRAMEWORK: LEADERSHIP JOURNEY FROM BUSINESS TO (FULL‐TIME) PHILANTHROPY

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-2

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a02

Povzetek:

Članek predstavlja model prehoda ustanovnih vodij v filantropijo (Founding Leaders’ Philanthropic Transition Framework ‐ FLPTF), nov model, ki preučuje prehod ustanoviteljev iz poslovnega sveta v filantropijo. FLPTF, ki je zasnovan na ontoloških načelih in teorijah vodenja, raziskuje spremembe v slogih vodenja in dinamiki organizacije. Študija opozarja na vrzel v obstoječi literaturi, s tem pa poudarja potrebo po celoviti analizi teh prehodov, ki so se pojavili v zadnjih letih. Dimenzije modela, zasnovane na kognitivnih in vedenjskih vidikih, omogočajo temeljito raziskavo slogov vodenja. Za vedno več primerov ljudi, ki se odločijo za prehod v filantropijo, lahko služi FLPTF kot teoretični vodnik in pragmatično orodje, ki anticipira izzive in priložnosti v procesu prehoda. Odpira pot za globlje raziskovanje evolucije vodenja, ko ustanoviteljske voditelje preidejo iz poslovanja v poslovnem svetu v popolno filantropsko delovanje.

Strani:

19-34