ENTREPRENEURIAL ORIENTATION TO SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: MEDIATING EFFECT OF SOCIAL ORIENTATION

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-7

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n02a07

Povzetek:

Raziskava vzpostavlja povezavo med podjetniško naravnanostjo in trajnostno podjetniško naravnanostjo. Študija je raziskovala razmerje med predhodniki podjetništva, tj. avtonomijo, inovativnostjo, proaktivnostjo in prevzemanjem tveganja, ter njihovo korelacijo s podjetniško usmerjenostjo. Poleg tega študija raziskuje, kako je ta podjetniška naravnanost povezana s trajnostno podjetniško naravnanostjo, tako neposredno kot s posrednim vplivom socialne naravnanosti. Raziskava je bila izvedena empirično in je zajela vzorec 435 potencialnih podjetnikov, izbranih s tehniko namenskega vzorčenja. Statistična analiza za oceno pomembnih predlaganih razmerij je bila izvedena z modeliranjem strukturnih enačb (SEM). Ugotovitve raziskave poudarjajo pomen avtonomije, inovativnosti, proaktivnosti in prevzemanja tveganja v povezavi s podjetniško usmerjenostjo. Ugotovljeno je bilo, da so ti predhodniki pomembno povezani s podjetniško usmerjenostjo. Poleg tega je študija ugotovila neposredno povezavo med podjetniško naravnanostjo in trajnostno podjetniško naravnanostjo. Predvsem je raziskava našla dodatno povezavo: posredniško vlogo socialne naravnanosti. In sicer, ugotovljeno je bilo, da socialna naravnanost krepi razmerje med podjetniško naravnanostjo in trajnostno podjetniško naravnanostjo. 

Strani:

97‐108