EMPIRICAL EVIDENCE FOR HYBRIDIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Clanek 6)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a06

Avtor(ji):

Povzetek:

Ta študija predstavlja empirične dokaze o hibridizaciji vsebine kodeksov ravnanja v ZDA in EU. Povezuje konceptualne okvire neo‐institucionalne teorije in hibridizacije korporativne družbene odgovornosti (angl. corporate social responsibility; CSR) s trenutnimi raziskavami o kodeksih ravnanja. Umeščena znotraj mednarodnega konteksta kodeksov ravnanja iz ZDA in EU, študija uporablja kvalitativno analizo vsebine, in sicer z uporabo programske opreme MAXQDA. Raziskovalni subjekti so kodeksi ravnanja dveh multinacionalk (angl. multinational companies; (MNCs) iz farmacevtske industrije: Bayer AG (EU) in Pfizer (ZDA). Ugotovitve kažejo, da eksplicitacija v kontekstu EU vodi do močne usklajenosti vsebine med kodeksi ravnanja multinacionalk iz ZDA in EU. Vsebina obeh kontekstov je namenjena predvsem izpolnjevanju zakonskih zahtev. Vseeno pa se kodeksi v ZDA še vedno večinoma osredotočajo na eksplicitno CSR in kažejo obveznosti do zunanjih deležnikov. Po avtorjevem vedenju je to prva študija, ki je s pregledom vsebine kodeksov ravnanja, našla empirične dokaze o hibridizaciji CSR. Prihodnje raziskave bi morale razširiti vzorec, tako presečno, kot znotraj farmacevtske industrije, da bi še bolj povečale prenosljivost rezultatov.

Strani:

87‐105