EMBRACING THE DIGITAL AGE: THE IMPACT OF PROACTIVITY AND BIG FIVE PERSONALITY TRAITS ON EMPLOYEE DEVELOPMENT

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Clanek 4)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a04

Povzetek:

Osebnostne lastnosti so ključnega pomena za razumevanje posameznikovega vedenja, pet velikih osebnostnih lastnosti pa omogoča vpogled v pet temeljnih lastnosti, ki so podlaga za to vedenje. Boljše razumevanje posameznikovih velikih pet osebnostnih lastnosti lahko pomaga pri prepoznavanju njihove povezave s proaktivnostjo, kar posledično pozitivno vpliva na razvoj zaposlenih v podjetju. Dotični članek raziskuje povezavo med petimi velikimi osebnostnimi lastnostmi in proaktivnostjo ter njihovo skupno povezavo na razvoj zaposlenih. Študija poudarja pomen porazdeljenega dela in izpostavlja pozitivno povezavo med štirimi od petih velikih osebnostnih lastnosti (tj. odprtost, ekstravertnost, prijaznost in vestnost) in proaktivnostjo. Naše raziskave temeljijo na teoretičnih konceptih in praktičnih analizah primerov večjih podjetij, ki dokazujejo ugodno razmerje med petimi velikimi osebnostnimi lastnostmi, proaktivnostjo in razvojem zaposlenih. Ugotovitve študije poudarjajo pomen zagotavljanja ustreznih priložnosti za razvoj zaposlenih in poudarjajo pozitiven vpliv porazdeljenega dela na spodbujanje razvoja zaposlenih. Rezultati študije so pomembni za raziskovalce, ki izvajajo nadaljnje raziskave na to temo, in priporočamo, da podjetja vložijo sredstva v zagotavljanje usposabljanja svoje delovne sile o proaktivnem vedenju, saj lahko le‐to privede do izboljšane organizacijske uspešnosti in spodbuja individualni razvoj v podjetju.

Strani:

53‐71