DEVELOPMENT OF THE JOURNAL FROM THE BEGINNING

http://sam-d.si/wp-content/uploads/2018/04/DRMJv04n02a00.pdf

DOI:

/

Avtor(ji):

Povzetek:

Razvoj revije DRMJ od začetka do danes

Revija “Dynamic Relationships Management Journal” (DRMJ) zaključuje četrto leto obstoja in počasi prehaja iz faze inkubacije v aktivnejšo fazo, v kateri postaja bolj prepoznavna, sistemska in globalna. V tem obdobju je počasi pridobivala zrelejšo podobo, bolj jasne smernice delovanja, utečen postopek priprave člankov za objavo in mednarodno odmevnost. Skozi različne komunikacijske kanale je bila ob tesnem sodelovanju celotnega uredniškega odbora informacija o njenem obstoju posredovana na več tisoč naslovov širom po svetu. Med številnimi revijami s področja managementa revija DRMJ počasi pridobiva svoje mesto z jasno osredotoče­nostjo na teoretične in praktične vidike managementa (dinamičnih) razmerij in z njim povezanih organizacijskih področij, pri čemer ravno interakcije in razmerja med člani socialnih enot zagotavljajo obstoj in razvoj različnih tipov teh socialnih enot.

Glavni mejnik v tem razvoju pa je bil dosežen z vključitvijo revije v različne baze, ki potrjujejo njeno zrelost in kakovost ter jo umeščajo med pomembnejše revije, tako na lokalni ravni kot globalno. Že v drugem letu izhajanja, ko je tiskana revija dobila tudi spletno (on-line) različico, je bila vključena v »Google Scholar« bazo. Ta baza omogoča široko brskanje po znanstveni in strokov­ni literaturi (članki, knjige, diplomske naloge…) z različnih področij in virov, tako akademskih založ­nikov, strokovnih združenj, on-line zbirk, univerz in drugih spletnih strani (https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html).

V tretjem letu izhajanja je bila revija DRMJ vključena v bazo založnikov »Ulrichsweb«, ki je omogoča enostavno iskanje in je pomemben vir podrobnih informacij o več kot 300.000 revij oz. serijskih publikacij različnih tipov (https://ulrichsweb.serialssolutions.com/). Za skandinavske raz­iskovalce in znanstvenike je v tem obdobju bila pomembna vključitev revije v »Norwegian Social Science Data Services (NSD)«, ki zajema obsežne podatke o publikacijah zanimivih za raziskovalce in študente na Norveškem in tudi drugod po svetu (http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html).

V začetku letošnjega leta je izdajatelj, Društvo Slovenska akademija za management, postal član Crossref organizacije. Vsak članek je tako opremljen z enolično DOI (Digital Object Identifier) oznako, ki omogoča enostavnejšo iskanje in citiranje člankov v drugih revijah. To zelo poveča prepoznavnost revije.

Zadnja pomembna prelomnica za revijo pa se je zgodila letos poleti. Zelo smo ponosni, da je revija vključena v zelo obsežno in mednarodno od­mevno bazo DOAJ (The Directory of Open Access Journals) in smo v zaključnih korakih pri vključitvi revije v bazo J-Gate. DOAJ je obsežna zbirka prosto dostopnih (on-line) revij z velikim poudarkom na njihovi kakovosti, ki jo zagotavljajo natančno dolo­čeni recenzijski procesi za članke, objavljene v teh revijah. Z vključitvijo revije v to bazo so članki in tudi celota revija enostavneje dostopni večjemu krogu bralcev, kar je za prepoznavnost revije zelo pomembno (https://doaj.org/about). J-Gate je ravno tako pomembna globalna baza in posrednik do številnih e-revij. Ustanovljena je bila leta 2001 v Indiji. Trenutno nudi dostop do polnih tekstov člankov nekaj desettisoč e-revij (http://jgateplus.com/search/footer-html/AboutUs.jsp).

Nadaljnji razvoj gre v smeri indeksacije v zbirki Scopus in IBSS, kjer je revija že v postopku. Vklju­čitev v te baze bo reviji omogočilo še večjo mednarodno prepoznavnost, s čimer bo revija močno razširila krog bralcev, predvsem pa povečala zanimanje avtorjev za objavo kakovostnih znanstvenih člankov v reviji z vsega sveta, kar bo zelo prispevalo k njeni kakovosti. Verjamem, da bom v naslednjih številkah revije lahko o tem napisal že kaj več.

Jože Kropivšek
glavni urednik

Strani:

1-2