DEVELOPING DIGITAL TRANSFORMATION CAPABILITY: THE ROLE OF MANAGERIAL AMBIDEXTROUS LEARNING

PDF: Clanek 1

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a01

Povzetek:

Ta članek združuje literaturo individualne obojeročnosti, digitalne preobrazbe in dinamičnih sposobnosti z namenom razvoja ogrodja, ki pomaga razumeti vlogo managerske prilagodljivosti učenja pri gradnji sposobnosti digitalne preobrazbe organizacije. Prispevek na podlagi obsežnega pregleda literature opredeljuje konkurenčne zahteve v smislu usmeritve managerskega učenja, ki služijo kot mikrotemelji različnih dinamičnih organizacijskih sposobnosti, ki podpirajo digitalno preobrazbo. Sprejemamo dvostransko perspektivo učenja in predlagamo, da morajo managerji uravnotežiti raziskovalno in izkoriščevalno učenje, da bi pomagali pri izgradnji sposobnosti digitalne preobrazbe. Ta članek prispeva k teoretičnim perspektivam obojeročnosti in dinamičnih sposobnosti s svojim izrazitim poudarkom na vlogi učenja na ravni posameznika v kontekstu digitalne preobrazbe na organizacijski ravni. Članek izboljšuje razumevanje, kako lahko podjetja podpirajo digitalna prizadevanja, tako da postanejo občutljiva in podpirajo vodstveno obojeročnost kot kritični dejavnik na uspešni poti digitalne preobrazbe. Za nadaljnje raziskovanje predlagamo, da se empirično razišče vlogo managerskega oboročnega vedenja v digitalnih prizadevanjih. 

Strani:

5‐19