A POSITIVIST APPROACH TO WORK ENGAGEMENT: MODERATING EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT

PDF: DRMJ vol11 no01 2022 (4 clanek)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2022.v11n01a04

Povzetek:

Z merskim instrumentom, ki temelji na pozitivistični teoriji delovne zavzetosti, so bili testirani spoznavni, čustveni in fizični vidiki delovne zavzetosti v povezavi z (1) nizom delovnih, socialnih in osebnostnih spremenljivk, tj. socializacija, osrednjost dela, negotovost zaposlitve in vestnost; (2) dvema hipotetiziranima učinkoma, in sicer subjektivnega kariernega uspeha in samoaktualizacije; in (3) zaznavanjem organizacijske podpore kot moderatorja. Regresija podatkov iz vprašalnika je pokazala, da je kognitivna delovna zavzetost glavni napovedovalec osrednjosti dela, organizacijsko razumevanje je glavni napovedovalec čustvene delovne zavzetosti, prileganje osebe in organizacije pa je glavni napovedovalec fizične delovne azavzetosti. Testi modeliranja strukturnih enačb (angl. Structural equation modeling; SEM) so pokazali, da čustvena delovna zavzetost napoveduje tako subjektivni karierni uspeh kot samoaktualizacijo, medtem ko fizična delovna zavzetost napoveduje subjektivni karierni uspeh. Poleg tega je zaznana organizacijska podpora moderirala vpliv spoznavne in fizične delovne zavzetosti, in sicer za povečanje subjektivnega kariernega uspeha, ter moderirala vpliv čustvene delovne zavzetosti za povečanje samoaktualizacije. V članku se diskutira tudi o implikacijah za managerje.

Strani:

49‐67