A MULTI‐INFORMANT ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AGILITY MATURITY: AN EXPLORATORY CASE ANALYSIS

PDF: 10.17708DRMJ.2020.v09n02a05 (Clanek 5)

DOI:

10.17708/DRMJ.2020.v09n02a05

Povzetek:

V članku je predstavljena ocena agilne zrelosti s strani več ocenjevalcev z organizacijskega vidika. Model zrelosti organizacijske agilnosti (Wendler, 2014) je bil uporabljen v okviru študije primera naftne družbe, in sicer z namenom, da bi ugotovili, ali in v kolikšni meri je bilo prisotno ujemanje med manager/zaposleni (ocenjevalec) pri oceni agilnosti na različnih hierarhičnih ravneh. Večrazredna metoda je za izračun tehtanih povprečij odgovorov uporabila vhodne informacije treh akademskih strokovnjakov in 26 organizacijskih ocenjevalcev. Empirični rezultati kažejo na neskladnost ocen zrelosti organizacijske agilnosti v različnih dimenzijah agilnosti in agilnih merilih; ocene posameznega ocenjevalca so bistveno presegle ocene več ocenjevalcev. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so vrhnji managerji v primerjavi z drugimi vodstvenimi sloji in zaposlenimi bolj pesimistični (ali morda bolj realistični) pri ocenjevanju splošne agilnosti zrelosti podjetja. Z drugimi besedami, podatki kažejo, da bolj kot je posplošena vloga ocenjevalca, bolj kritična je njihova ocena atributov agilnosti.

Strani:

85-104