A COMMUNITY SEAM: SOCIAL IDENTIFICATION AND SUBJECTIVE RESILIENCE IN UNDERSTANDING SOCIAL SUPPORT DURING THE COVID‐19 CRISIS IN IRAQ

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Članek 2)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a02

Povzetek:

Vedenje ljudi med pandemijo je sprožilo zanimivo vprašanje: Kako lahko ljudje izkažejo solidarnost tudi v težkih okoliščinah? Ta članek je raziskoval procese povezane s solidarnostjo v času krize (zlasti med COVID‐19) v ranljivem kontekstu Iraka. Analizirali smo poseben prispevek treh sklopov spremenljivk k zagotavljanju pomoči drugim prizadetim prek usklajene ali čustvene podpore, in sicer specifično prek: prepričanja in izkušenj povezanih s COVID‐19, procesov povezanih s družbeno identiteto in subjektivne odpornosti. V spletni anketi je sodelovalo 299 ljudi (večinoma arabskega etničnega porekla, pa tudi Kurdi in Asirci). Rezultati so pokazali, da so bili procesi povezani z družbeno identiteto in subjektivna odpornost, pomembno povezani z zagotavljanjem čustvene in usklajene družbene podpore drugim, onkraj sociodemografskih podatkov in osebnih prepričanj ter izkušenj povezanih s COVID‐19. Kritično razpravljamo o dinamičnih povezavah med subjektivno odpornostjo in solidarnostjo v času krize ter o ključni vlogi vzajemnosti in delovanja v psihologiji skupnosti.

Strani:

21-34