EFFECT OF JOB INSECURITY ON JOB PERFORMANCE: LOOKING THROUGH THE LENS OF SUBJECTIVE WELL‐BEING

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Članek 1)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a01

Povzetek:

Poslovna konkurenca, hitre tehnološke spremembe in vladne reforme ali deregulacije po vsem svetu so podjetja postavile v težke razmere, kar je pripeljalo do tveganja negotovosti zaposlitve, ki poslabšuje dobro počutje zaposlenih in vodi v manjšo delovno uspešnost. Ta raziskava razširja znanje o povezavi med negotovostjo zaposlitve in delovno uspešnostjo z raziskovanjem potencialnega mehanizma posredovanja subjektivnega dobrega počutja v industriji hrane in pijače. Podatki 357 zaposlenih v industriji hrane in pijač iz dveh okrožij v Pakistanu so bili zbrani s predhodno testiranim vprašalnikom. Za testiranje hipotez s programsko opremo SmartPLS je bilo uporabljeno modeliranje strukturnih enačb (SEM). Za oceno uporabljenih lestvic in strukturnih modelov so bili izvedeni pregledi zanesljivosti in veljavnosti. Ugotovitve kažejo, da negotovost zaposlitve negativno vpliva na delovno uspešnost, medtem ko subjektivno počutje pomembno pozitivno vpliva na delovno uspešnost. Poleg tega subjektivno dobro počutje posreduje negativno razmerje med negotovostjo zaposlitve in delovno uspešnostjo. Za še bolj robustne in posplošljive rezultate bi bila potrebna večpanožna analiza. Nadalje bi poleg subjektivnega počutja lahko k temu odnosu dodali še druge mediatorje in moderatorje. Vodje lahko izboljšajo učinkovitost svoje ekipe z zmanjšanjem negotovosti na delovnem mestu in izboljšanjem delovnih pogojev ter osebne nege zaposlenih.

Strani:

5-20