Povzetki člankov

Povzetki vseh predstavljenih prispevkov so dostopni v pripeti datoteki.

Povzetki SAM 2017

Prispevki v celoti pa so objavljeni v zborniku posvetovanja, ki je v tiskani obliki na voljo v nekaterih knjižnicah po Sloveniji:

PELJHAN, Darja (glavni urednik), ALEKSIĆ, Darija (urednik), KOVAČ, Jure (urednik), MARC, Mojca (urednik), MIHELIČ, Katarina Katja (urednik), ROZMAN, Rudi (urednik), SITAR, Aleša Saša (urednik), 15. Znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji, Ljubljana, 16. junij 2017. Obvladovanje tveganj : zbornik referatov. Ljubljana: Društvo Slovenska akademija za management: Ekonomska fakulteta; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2017. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-92878-7-3. [COBISS.SI-ID 290508544]