Povzetki člankov

Povzetki znanstvenih in praktičnih prispevkov 16. znanstvenega posvetovanja o managementu in organizaciji

 

Povzetki prispevkov so objavljeni v pripeti pdf datoteki. Znanstvenih prispevki v celotnem besedilu pa so na voljo v zborniku prispevkov:

SITAR, Aleša Saša (urednik), ALEKSIĆ, Darija (urednik), FINK, Laura (urednik), KOVAČ, Jure (urednik), ROZMAN, Rudi (urednik), ŠPRAJC, Polona (urednik), TOMAŽEVIČ, Nina (urednik), ZUPAN, Blaž (urednik). Agilna organizacija : zbornik referatov. Ljubljana: Društvo Slovenska akademija za management: Ekonomska fakulteta; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2019. ISBN 978-961-94726-0-6. [COBISS.SI-ID 300273152]

Nekateri izbrani prispevki bodo objavljenih v prihodnjih številkah revij Društva slovenska akademija za management Izzivi managementu in Dynamic Relationships Management Journal.

Povzetki SAM2019