Poročilo

Društvo slovenska akademija za management je v petek, 16. junija 2017, skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru organiziralo 15. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji na temo »OBVLADOVANJE TVEGANJ«. Posvetovanja, ki je potekalo v Generali – Lila dvorani, Sejni sobi Senata in Klubski sobi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je udeležilo 50 udeležencev iz različnih fakultet in visokih šol ter slovenskih podjetij. Na vabilo za sodelovanje na posvetu so se odzvali avtorji 24 prispevkov.

Posvetovanje je otvorila prof. dr. Darja Peljhan, predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja, ki je udeležencem izrekla dobrodošlico. Posvetovanje se je nadaljevalo z uvodnim nagovorom predstavnikov vseh treh organizatorjev posvetovanja, prof. dr. Tomaža Čatra, predsednika Slovenske akademije za management, prof. dr. Tomaža Turka, prodekana Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Uroša Rajkoviča s Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Sledile so predstavitve prispevkov, ki so bile razvrščene v tri skupine. V prvi skupini, ki jo je povezovala prof. dr. Darja Peljhan, sta imeli uvodno predstavitev na temo trendov in prakse obvladovanja tveganj mag. Maja Šušteršič, predsednica Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK in vodja zavarovanj v družbi Petrol, d.d., Ljubljana ter mag. Eva Grden, članica UO Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK in pooblaščenka za upravljanje s tveganji v družbi Telekom Slovenije, d.d. Nato so prispevke predstavili prof. dr. Rudi Rozman, mag. Zdenko Mazurek (prispevek pripravljen v soavtorstvu z doc. dr. Mojco Marc), dr. Ivan Kobal in prof. dr. Matej Lahovnik. Spregovorili so o organizacijskih vidikih ravnanja s tveganji, vključevanju obvladovanja tveganj v sistem za merjenje uspešnosti poslovanja, odločanju za uspešno obvladovanje operativnega tveganja ter o obvladovanju tveganj pri prevzemih podjetij. Sledil je krajši odmor s pogostitvijo.

Po odmoru je sledila druga skupina, ki je bila razdeljena na dve vzporedni sekciji (A in B). Sekcijo A je moderirala dr. Aleša Saša Sitar, prispevke pa so predstavili prof. dr. Darja Peljhan (prispevek pripravljen v soavtorstvu z doc. dr. Mojco Marc), Simon Colnar, mag. posl. ved (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim in dr. Markom Colnarjem), doc. dr. Milena AličMarjan Hančin dr. Laura Fink. Spregovorili so o razvitosti obvladovanja tveganj v slovenskih podjetjih, analizi obvladovanja tveganj in standardih kakovosti v slovenski javni upravi, zahtevah standarda ISO 9001:2015 glede obravnave tveganj, obvladovanju tveganj pri projektih razvoja vgrajene programske opreme ter o tveganjih znotraj faz življenjskega cikla gradbenih projektov.

Sekcijo B je moderiral prof. dr. Rudi Rozman, prispevke pa so predstavili prof. dr. Miran Mihelčičprof. dr. Jure Kovačprof. dr. Eva Boštjančič (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Fayruzo S. Ismagilovo), prof. dr. Peter Trkman(prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Kevinom McCormackom, in prof. dr. Marcosom Paolom Valaderes de Oliveiro) ter doc. dr. Matej Černe. Avtorji so predstavili ugotavljanje kakovosti organizacije kot orodje zmanjševanja notranjih tveganj, uvodna razmišljanja v preučevanje managementa tveganj na področju organizacije združb, ravnanje s tveganji v mednarodnih odnosih, obvladovanje tveganj v oskrbovalnih verigah, ter uravnotežen pristop k uporabi slovenskega jezika v področjih organizacijske znanosti in poslovnih ved. Nato je sledilo kosilo v prostorih restavracije, kjer se je diskusija nadaljevala v prijetnem vzdušju in ob dobri hrani.

Po kosilu se je posvetovanje nadaljevalo s tretjo skupino, ki je bila razdeljena na dve vzporedni sekciji (C in D). Sekcijo C je povezovala doc. dr. Mojca Marc, prispevke pa so predstavili mag. Mateja Gorenšek Cajhen (prispevek pripravljen v soavtorstvu s doc. dr. Petro Došenović Bonča), Sabina Vlašić, mag., Alenka Gajšek, mag. ZDŠ (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Julijo Peklar, univ. dipl. psih.), ter doc. dr. Bojan Peček in Bernardka Lang. Predstavljena je bila analiza pomena akreditacij za kulturo varnosti na primeru izbranih zasebnih ambulant v Sloveniji, zdravstveni absentizem v vrtcih, pomen in koristi obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja v združbah ter analiza tveganj v procesu arheoloških izkopavanj.

Sekcijo D je moderirala prof. dr. Katarina Katja Mihelič, predstavljeni so bili štirje prispevki. Prvi prispevek je obravnaval proaktivno vedenje kot dejavnik zmanjševanja tveganja brezposelnosti (avtorji: Urban DremeljValentina GregorčičNeža KokaljKarmen Krvina in prof. dr. Katarina Katja Mihelič). V drugi predstavitvi so avtorji (Karolina RakovecPetra RozmanAnita RangusAnže Preša in dr. Darija Aleksić) obravnavali neaktivnost milenijcev kot dejavnik tveganja za neprofitne združbe. Tretji prispevek je obravnaval vpliv družbeno odgovornega ravnanja na tveganje izgube ugleda podjetja (avtorji: Nuša RešetičAjda RepšeAna MiheličGaber Gašperlin in dr. Darija Aleksić). V četrti predstavitvi so avtorji (Miha MurnKristina PerovšekKaja VrančićMartin Lindič in dr. Darija Aleksić) obravnavali obvladovanje tveganj odklonskega vedenja v združbah.

Posvetovanje je s sklepnim govorom sklenila prof. dr. Darja Peljhan, ki je skupaj z usmerjevalci posameznih sekcij (dr. Aleša Saša Sitardoc. dr. Mojca Marc, prof. dr. Katarina Katja Mihelič) strnila nekatere ključne misli in vsebinske ugotovitve posvetovanja. Na koncu sta se dr. Aleša Saša Sitar in prof. dr. Darja Peljhanudeležencem prisrčno zahvalili za sodelovanje ter jih povabili k udeležbi na 5. mednarodni konferenci društva SAM, ki bo potekala junija 2018.

Povzetki predstavljenih prispevkov so dostopni na povezavi Povzetki, prispevki v celoti pa so objavljeni v zborniku posvetovanja. Nekateri izbrani prispevki bodo objavljeni v revijah Društva slovenska akademija za management Izzivi managementu ter Dynamic Relationship Management Journal.