Poročilo

16. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji:

AGILNA ORGANIZACIJA

 

Društvo slovenska akademija za management je v petek, 14. junija 2019, skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru organiziralo 16. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji na temo »AGILNA ORGANIZACIJA«. Posvetovanja, ki je potekalo v Lila dvorani na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je udeležilo 40 udeležencev iz različnih fakultet, šol, podjetij in drugih združb. Na vabilo za sodelovanje na posvetu so se odzvali avtorji 13 znanstvenih in 3 praktičnih prispevkov. Posvetovanje je bilo organizirano ob podpori Založbe Pasadena, ki je vse udeležence posvetovanja obdarila z izvodom knjige Jeffa Sutherlanda V gruču do uspeha.

Posvetovanje je otvorila doc. dr. Aleša Saša Sitar, predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja, ki je udeležencem izrekla dobrodošlico. Posvetovanje se je nadaljevalo z uvodnim nagovorom predstavnikov vseh treh organizatorjev posvetovanja, prof. dr. Metke Tekavčič, dekanje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Polone Šprajc prodekanje s Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru ter prof. dr. Tomaža Čatra, predsednika Slovenske akademije za management. Sledile so predstavitve prispevkov, ki so bile razvrščene v tri skupine. V prvi skupini, ki jo je povezovala doc. dr. Aleša Saša Sitar, sta imela uvodno predstavitev na temo stanja v Sloveniji in svojih izkušnjah g. Matej Golob iz podjetja CorpoHub, ki podjetjem že vrsto let svetuje pri vpeljavi agilnih pristopov v managementu in organizaciji v Sloveniji in ga. Laura Klančnik iz podjetja BSH, svetovalka za agilni projektni management, ki je v podjetju zadolžena za transformacijo v agilno združbo. Nato so prispevke predstavili doc. dr. Brigita Gajšek (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof.  dr. Juretom Kovačem), dr. Goran Čelesnik, (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Damijanom Mumelom, izr. prof. Igorjem Vrečkom), izr. prof. Polona Šprajc (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Iztokom Podbregarjem) in Simon Colnar, mag. posl. ved (prispevek pripravljen v soavtorstvu s prof. dr. Vladom Dimovskim, prof. dr. Sandro Penger, izr. prof. Jano Žnidaršič, dr. Barbaro Grah). Spregovorili so o organizacijskih vidikih agilnih združb, zlasti o razsežnostih agilnih združb, agilnem projektnem management v poslovni krizi, negativnih vidikih izgorelosti in izzivih staranja zaposlenih. Sledil je krajši odmor s pogostitvijo.

Po odmoru je sledila druga skupina znanstvenih in praktičnih predstavitev, ki jo je moderirala doc. dr. Nina Tomaževič, prispevke pa so predstavili prof. dr. Borut Bratina, (prispevek pripravljen v soavtorstvu s Dušanom Jovanovičem), dr. Laura Fink (prispevek pripravljen v soavtorstvu s Tatjano Fink), Zdenka Sušec, Alen Stanišić, Gašper Prevodnik in doc. dr. Aleša Saša Sitar. Spregovorili so digitalizaciji v pravu družb, o povezavi med poslovno odličnostjo in agilnostjo, o učenju v agilnih združbah ter o ravni razvitosti agilnih metod v slovenskih podjetjih in drugih združbah. Predstavljeni so bili tudi praktični primeri. Nato je sledilo kosilo v prostorih restavracije, kjer se je diskusija nadaljevala v prijetnem vzdušju in ob dobri hrani.

Po kosilu se je posvetovanje nadaljevalo s tretjo skupino predstavitev, ki jo je povezoval doc. dr. Blaž Zupan, prispevke pa so predstavili Janja Zupančič, doc. dr. Melita Balas Rant, (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Brigito Gramc, Lauro Trost in Majo Urankar), Anže Preša, Karolina Rakovec, Petra Rozman in Miha Murn (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Nušo Rešetič), Ajda Kovač, (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Anito Rangus, Niko Drobnič in Lukom Markovičem), Gašper Grad, Katja Šajna in Florijan Ropert (prispevek pripravljen v soavtorstvu z Ulo Kočevar in Karmen Krvina) ter dr. Laura Fink. Predstavljene so bile značilnosti agilne šole, organizacijske preference agilnih posameznikov, pregled objav s področja agilnih združb, značilnosti agilnih posameznikov, timov in združb, karierne preference študentov ter učna agilnost kot ključna kompetenca prihodnosti. Posvetovanje je s sklepnim govorom sklenila doc. dr. Aleša Saša Sitar in strnila nekatere zaključne misli posvetovanja. Na koncu se je udeležencem prisrčno zahvalila za sodelovanje ter jih povabili k udeležbi na 6. mednarodni konferenci društva SAM, ki bo potekala junija 2020.

Povzetki predstavljenih prispevkov so dostopni na povezavi Povzetki, v celoti pa so objavljeni v zborniku posvetovanja. Nekateri izbrani prispevki bodo objavljeni v revijah Društva slovenska akademija za management Izzivi managementu ter Dynamic Relationship Management Journal.

doc. dr. Aleša Saša Sitar

Predsednica programsko-organizacijskega odbora posvetovanja

SAM domače posvetovanje 2019 vabilo final

Program 16. znanstveno posvetovanje Agilna organizacija 2019 final dogodek