Izvršilni odbor Društva slovenska akademija za management je v četrtek, 17. maja 2018, ob 16:00 v Sejni sobi senata na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, organiziral debattni večer z naslovom

 VPLIV TEHNOLOGIJE VERIŽENJA PODATKOVNIH BLOKOV NA ORGANIZACIJO/MANAGEMENT

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov (ang. blockchain technology) je ena izmed največjih tehnoloških inovacij. Temelji na veriženju neprodornih algoritmov, na katerih je zapisana vsota podatkov o neki transakciji – lahko gre za prenos zneska, izvršljivo pogodbo ali prenos drugih podatkov. S tehnologijo veriženja blokov v poslovne modele prihajajo novi koncepti, med njimi tudi t.i. pametne pogodbe (ang. smart contracts), ki bodo močno vplivale na obstoječe načine sklepanja poslov in organiziranost udeležencev (ang. stakeholders).

O tehnologiji veriženja podatkovnih blokov se zelo veliko piše in govori. Analitiki jo obravnavajo kot eno najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij vse od iznajdbe svetovnega spleta. Nekateri pravijo celo, da bomo priča drugi internetni revoluciji, ko bo ta tehnologija dokončno zaživela in jo bomo začeli uporabljati pri vsakdanjih opravilih. Kako bo tehnologija veriženja podatkovnih blogov spremenila načine poslovanja? Kako bo vplivala na odnose med udeleženci (ang. stakeholders) ter obstoječe sisteme in procese organiziranja združb? Kako naj managerji razumejo njen vpliv in kako naj jo uporabijo za učinkovito organiziranje?

Na debatnem večeru smo ta in podobna vprašanja o ključnih vplivih tehnologije podatkovnih blokov na organizacijo/management zastavili tako praktiku kot tudi raziskovalcu tega vse bolj aktualnega področja in skupaj poiskali odgovore. Kot uvodničarja sta sodelovala:

  • Aleksander K. Vidmar, družb. inf., 2100NEWS, BitNation, Slovenska blockchain skupnost,
  • dr. Robert Leskovar, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Razpravo, v kateri smo izmenjali različna mnenja, je usmerjala doc. dr. Nina Tomaževič.