V sredo, 6. decembra 2023, smo v okviru Društva slovenska akademija za management na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno izpeljali debatni večer z naslovom:

UMETNA INTELIGENCA IN NJEN VPLIV NA MANAGEMENT

Decembrski debatni večer je bil namenjen razpravi o vplivu umetne inteligence (UI) na management. Uvodničarji, dr. Peter Trkman, Žiga Patačko Koderman in dr. Dan Podjed, so poudarili prednosti in izzive, ki jih prinaša UI v družbo nasploh ter v poslovni svet. Ključne prednosti uporabe UI so večja učinkovitost poslovnih procesov, kakovostnejša podpora odločanju in večja kakovost proizvodov/storitev. Vendar so lahko te prednosti v čim večji meri izkoriščene le ob ustrezni tehnološki infrastrukturi in managementu, ki mora z vseh vidikov (povezovanje deležnikov, ravnanje s spremembami, usposabljanje zaposlenih itd.) podpreti uvedbo umetne inteligence, obenem pa ne pozabiti na etične izzive njene uporabe. Razprava, ki je sledila predstavitvam, se je dotaknila tudi razlik med generacijami, pastem pretirane uporabe IKT ter možnim dolgoročnim spremembam v družbi, kot posledici rasti moči tistih, ki bodo imeli  lasti nepregledne količine podatkov. V prihodnosti se pričakuje intenziven razvoj področja umetne inteligence, ki pa bo zahteval sodelovanje med AI strokovnjaki, akademiki in praktiki za ustvarjanje trajnostnih in etičnih rešitev in poslovnih modelov.