A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Work group

Priporočen slovenski izraz:

delovna skupina

Opredelitev:

Delovna skupina – oddelek je skupina, katere člani se srečujejo prvenstveno zato, da si izmenjujejo informacije za odločitve, ki jih morajo člani skupine udejanjiti v okviru svojih nalog na njihovih področjih odgovornosti.