A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Virtual team

Priporočen slovenski izraz:

navidezna ekipa; virtualna ekipa

Dopustni slovenski prevod:

navidezno moštvo, virtualno moštvo; navidezni tim, virtualni tim

Opredelitev:

Navidezna ekipa je ekipa, kjer člani sodelujejo (predvsem) s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije brez časovnih in prostorskih omejitev.