A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Value added per laborer

Priporočen slovenski izraz:

dodana vrednost na zaposlenca, dodana vrednost na delavca

Opredelitev:

Dodana vrednost na zaposlenca je dodana vrednost, merjena z vloženim delom (npr. s številom ur dela zaposlencev).