A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Total quality management (TQM)

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje s celovito kakovostjo

Dopustni slovenski prevod:

management celovite kakovosti, menedžment celovite kakovosti

Neprimerni slovenski prevod:

upravljanje celovite kakovosti; vodenje celovite kakovosti

Opredelitev:

Ravnanje s celovito kakovostjo je pristop k ravnateljevanju združbe, osredotočenim na kakovost. Zasnovan je na sodelovanju vseh zaposlencev z namenom ustvarjanja dolgoročnega uspeha združbe na podlagi doseganja zadovoljstva kupcev ter koristi za vse zaposlence in za širšo družbo.