A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Task

Priporočen slovenski izraz:

(delovna) naloga, aktivnost

Neprimerni slovenski prevod:

opravilo

Opredelitev:

Delovna naloga ali aktivnost je zaokrožena smiselna delovna celota, ki ji določimo namen, trajanje, zahtevnost, izvajalce, delovna sredstva, povezanost z drugimi nalogami ipd. Posamezno opravilo se preoblikuje v nalogo, ko zaposlencu poleg zadolžitve za izvedbo določimo tudi prostor, čas in namen izvajanja opravila.