A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Task identity

Priporočen slovenski izraz:

Zaokroženost naloge

Dopustni slovenski prevod:

Smiselnosti naloge

Neprimerni slovenski prevod:

Identiteta naloge, identiteta dela

Opredelitev:

Pod zaokroženostjo naloge razumemo ciljno jasno določen nabor vanjo vključenih opravil, katerih učinki so prepoznavno povezani.

Uporaba v stavku:

Primer 1: Zaokroženost naloge je še posebej pomembna takrat, ko v podjetju ni zagotovljene dobre prakse svetovanja in podpore.