A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Supplier organization

Priporočen slovenski izraz:

pogodbeni dobavitelj,dobavitelj v projektu

Dopustni slovenski prevod:

pogodbenik

Opredelitev:

Dobavitelj v projektu je posameznik ali združba, ki je po pogodbi zadolžena in odgovorna predvsem za dobavo delovnih predmetov, delovnih sredstev ter storitev za izvedbo projekta.