A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Stakeholder (internal, external)

Priporočen slovenski izraz:

deležnik v projektu (notranji, zunanji), udeleženec v projektu (notranji, zunanji)

Dopustni slovenski prevod:

zainteresirana stran

Opredelitev:

Deležnik ali udeleženec v projektu je vsaka oseba ali združba, ki je zainteresirana za izvedbo in/ali učinke projekta in vanj posredno ali neposredno vključena. Notranji deležniki so v matični združbi, zunanji pa izven nje.