A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Social unit

Priporočen slovenski izraz:

združba (kot podjetje, zavod, urad, institucija, družba lastnikov)

Neprimerni slovenski prevod:

organizacija

Opredelitev:

Združba je organizirana skupnost ljudi in premoženja, ki jih družijo skupni interesi in skupne dejavnosti.