A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Skill variety

Priporočen slovenski izraz:

Raznolikost sposobnosti, raznolikost veščin

Dopustni slovenski prevod:

Raznolikost spretnosti

Neprimerni slovenski prevod:

Raznolikost dela, raznolikost delovnih nalog

Opredelitev:

Raznolikost veščin odraža obseg uporabljanja različnega znanja in spretnosti, ki jih zahteva izvajanje opravil.

Uporaba v stavku:

Primer 1: Zaposlenci, ki uporabljajo različne veščine, so pri delu bolj zadovoljni.