A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Servant leadership

Priporočen slovenski izraz:

vodenje kot okvirna podpora izvajalcem

Dopustni slovenski prevod:

podpirajoče vodenje, služnostno vodenje

Neprimerni slovenski prevod:

Vodenje kot podpora drugim (servant leadership) je način vodenja, s katerim vodje predvsem podpirajo podrejene v njihovem doseganju ciljev in zadovoljevanju potreb, medtem ko imajo doseganje svojih ciljev in zadovoljevanje lastnih potreb za manj pomembno. Ti vodje dajejo širše, okvirne odločitve ter nudijo pomoč podrejenim v podrobnejšem odločanju