A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Servant leader

Priporočen slovenski izraz:

vodja kot podpornik drugim

Dopustni slovenski prevod:

podpirajoči vodja, služnostni vodja

Opredelitev:

Vodja kot podpornik drugim (servant leader) predvsem pomaga podrejenim v doseganju njihovih ciljev in zadovoljevanju njihovih potreb, prav tako pa ciljev in potreb združbe. Ti cilji in potrebe so bolj pomembni od njegovih lastnih.