A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Self-managed team

Priporočen slovenski izraz:

samouravnavajoča (se) ekipa, samostojna ali avtonomna ekipa

Dopustni slovenski prevod:

samouravnajoči (se) tim, samostojen ali avtonomen tim

Neprimerni slovenski prevod:

samomenedžirani tim

Opredelitev:

Samouravnajoča (se) ekipa je formalna skupina zaposlencev, ki delujejo brez poudarjene vloge ravnatelja (ali pa se vloga ravnatelja izmenjuje), odgovorna za celotni delovni proces ali njegov del, ki dostavlja proizvod ali storitev zunanjemu ali notranjemu uporabniku.